Od željezarije nudimo

Čavli

Vijci i tiple

Matice, podloške

Kuke

Drvene tiple

Aluminijski i plastični profili

Cilindri

Brave

Kvake

Zasuni

Lokoti

Pocinčana i plastificirana žica

Zakovice

Očice